ATM Inauguration at Chhorepatan

ATM Inauguration at Chhorepatan